Кит-Го Маркет 2

Кит-Го Маркет 2
ул. Борис Кидрич бб
Пехчево Република Македонија
Телефон: 071303033
Емаил: kitgopehcevo@yahoo.com