Кит-Го Маркет бр.28

Кит-Го Маркет бр.28
ул. Маршал Тито, бр. 99
Гевгелија Република Македонија
Телефон: 078 307 752
Емаил: kitgomarketgevgelija@yahoo.com