Кит-Го Маркет Бр.23

Кит-Го Маркет Бр.23
ул. Илинденска, бр. 37
М.Каменица Република Македонија
Телефон: 078 307 763
Емаил: kitgokamenica23@yahoo.com