Кит-Го Маркет Бр.22

Кит-Го Маркет Бр.22
бул. Маршал Тито, бр. 1
Неготино Република Македонија
Телефон: 077 900 078
Емаил: kitgonegotino@yahoo.com