Кит-Го Маркет Ели3

Кит-Го Маркет Ели3
ул. Маршал Тито бб
Делчево Република Македонија
Телефон: 078 304 427
Емаил: kitgodelcevo3@yahoo.com