Локации, контакт

Дирекција


[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Дирекција Кит-Го и Тера Маркети: Гоце Делчев бр. 52″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-461″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 308-467 “][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 32 397-937″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgomarketi@yahoo.com “][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgodooel@yahoo.com “][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Општи информации” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: info@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgo@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Администрација” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: administracija@kitgo.mk”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Сектор финансии” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: finansii@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Сектор за продажба и набавка” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: komercija@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: piljara@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: petakategorija@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: mesara@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: hemijakozmetika@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: prehrambeniproizvodi@kitgo.mk”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Маркетинг сектор ” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Е-маил: marketing@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Правна служба” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Е-маил: pravnasluzba@kitgo.mk”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”none” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Информации за вработување ” title_font_style=”text-decoration:underline;”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Е-маил: vrabotuvanje@kitgo.mk”][/bsf-info-box]

Штип

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Центар 1: Христијан Карпош бр. 39″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 070 264-125″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgocentar@yahoo.com”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Баби 6: Лески бр. 80″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-469″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” title=”Е-маил: kitgobabi@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Трговски Центар 46: Кеј Маршал Тито бр. 37/локал 34″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 250-010″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgostiptrgovski@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[ultimate_spacer height=”50″]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Болница 44: Тодор Коларов бр. 23 а”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 253-883″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgomarketbolnicastip@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Супермаркет Кит-Го Сенјак: Сремски Фронт бр. 30 а”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 259-665″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: supermarketkitgosenjak@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Делчево

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Ели1 Аполон 13 Никола Јонков Вапцаров бб.”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-426″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgodelcevo1@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Eli2 14: Маршал Тито бр. 26″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 303-368″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgodelcevo2@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Ели3 Стоковна 15: Маршал Тито бб.”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-427″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” title=”Е-маил: kitgodelcevo3@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[ultimate_spacer height=”50″]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Ели4 Милково Брдо: Питу Гули бб”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-489″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgodelcevo4@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Струмица

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Дабиле 17 Место без уличен систем бр 138″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-456″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgodabile@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Чифлик 38: Никола Тесла бр. 2″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 239-570″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgomarketstrumica29@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Глобал 47: Ленинова бр. 44/локал 62″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 240-856″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” title=”Е-маил: kitgostrumicaglobal@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[ultimate_spacer height=”50″]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 62: Младинска бр. 160″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 416-653″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgomarket62strumica@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 39: Манус Турновски бр. 22 а Ново село”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 077 900-073″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgostrumicanovoselo@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Радовиш

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Пазар 5 8ми Септември бр 2″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 303-654″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgoradovispazar@yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет Булевар 10: Бул. Александар Македонски бб.”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-457″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgoradovisbulevar@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Македонска Каменица

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 18 Маршал Тито бр. 15″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-485″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgokamenica1@Yahoo.com”][/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 23: Илинденска бр. 37″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 307-763″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgokamenica23@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Берово

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 20 Маршал Тито бр. 70″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 304-432″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил: kitgoberovo@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Неготино

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 22 Маршал Тито бр. 1″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 077 900-078″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил:kitgonegotino@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Кавадарци

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 27 Маршал Тито бр. 14″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 317-886″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Е-маил: kitgokavadarci@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Гевгелија

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 28 Маршал Тито бр. 99 III”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 307-752″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Е-маил: kitgomarketgevgelija@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Пробиштип

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 58 Јоаким Стојковски бр. 6″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 078 384-774″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=” Е-маил: kitgomarketprobistip@yahoo.com”][/bsf-info-box]

Пехчево

[bsf-info-box icon=”Defaults-map-marker” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Кит-Го Маркет 2 Борис Кидрич бб”][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-phone-square” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Телефон: 071 303-033″][/bsf-info-box][bsf-info-box icon=”Defaults-envelope-o” icon_size=”32″ icon_color=”#0088cc” title=”Е-маил:kitgopehcevo@yahoo.com”][/bsf-info-box]