За нас

КИТ-ГО МАРКЕТИ ДЕНЕС ПРЕТСТАВУВААТ СИНОНИМ ЗА
БРЗОРАСТЕЧКИ ЛАНЕЦ МАРКЕТИ, КОЈ ШТО ВО ФОКУСОТ
НА СВОЈАТА РАБОТА ГО ИМААТ ПОСТАВЕНО
ПОТРОШУВАЧОТ И НЕГОВИТЕ СЕКОЈДНЕВНИ ПОТРЕБИ.

[stat_counter icon=”Defaults-circle-thin genderless” icon_size=”” icon_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_style=”advanced” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#0058a0″ icon_border_size=”5″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”180″ counter_title=”ГОДИНИ” counter_value=”25″ speed=”2″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#0058a0″ desc_font_color=”#0058a0″ suf_pref_font_color=”#0058a0″ title_font_size=”desktop:21px;” desc_font_size=”desktop:75px;” suf_pref_font_size=”desktop:12px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-circle-thin genderless” icon_size=”” icon_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_style=”advanced” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#0058a0″ icon_border_size=”5″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”180″ counter_title=”ОБЈЕКТИ” counter_value=”27″ counter_suffix=”МАЛОПРОДАЖНИ” speed=”2″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#0058a0″ desc_font_color=”#0058a0″ suf_pref_font_color=”#0058a0″ title_font_size=”desktop:21px;” desc_font_size=”desktop:75px;” suf_pref_font_size=”desktop:12px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-circle-thin genderless” icon_size=”” icon_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_style=”advanced” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#0058a0″ icon_border_size=”5″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”180″ counter_title=”ГРАДОВИ” counter_value=”12″ speed=”2″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#0058a0″ desc_font_color=”#0058a0″ suf_pref_font_color=”#0058a0″ title_font_size=”desktop:21px;” desc_font_size=”desktop:75px;” suf_pref_font_size=”desktop:12px;”]
[stat_counter icon=”Defaults-circle-thin genderless” icon_size=”” icon_color=”rgba(255,255,255,0.01)” icon_style=”advanced” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#0058a0″ icon_border_size=”5″ icon_border_radius=”500″ icon_border_spacing=”180″ counter_title=”ВРАБОТЕНИ” counter_value=”500″ counter_prefix=”+” speed=”2″ title_font_style=”font-weight:bold;” counter_color_txt=”#0058a0″ desc_font_color=”#0058a0″ suf_pref_font_color=”#0058a0″ title_font_size=”desktop:21px;” desc_font_size=”desktop:75px;” suf_pref_font_size=”desktop:80px;”]
[ultimate_spacer height=”50″]