Кит-Го Маркет Бр.6 Баби

Кит-Го Маркет Бр.6 Баби
ул. Лешки, бр. 80
Штип Република Македонија
Телефон: 078 304 469
Емаил: kitgobabi@yahoo.com