Кит-Го Маркет Бр.39

Кит-Го Маркет Бр.39
ул. Манус Турновски, бр. 22а
Ново Село Република Македонија