Кит-Го Маркет Бр.20

Кит-Го Маркет Бр.20
ул. Маршал Тито, бр. 70
Берово Република Македонија
Телефон: 078 304 432
Емаил: kitgoberovo@yahoo.com