Кит-Го Маркет Ели4

Кит-Го Маркет Ели4
ул. Питу Гули бб
Делчево Република Македонија
Телефон: 078 304 489
Емаил: kitgodelcevo4@yahoo.com