Кит-Го Маркет Ели2

Кит-Го Маркет Ели2
ул. Маршал Тито, бр. 26
Делчево Република Македонија
Телефон: 078 303 368
Емаил: kitgodelcevo2@yahoo.com