Кит-Го Маркет Ели1

Кит-Го Маркет Ели1
ул. Никола Јонков Вапцаров бб
Делчево Република Македонија
Телефон: 078 304 426
Емаил: kitgodelcevo1@yahoo.com