Кит-Го Маркет бр.67 Бутел

Кит-Го Маркет бр.67 Бутел
Александар Урдаревски бр 15 Скопје
Скопје 1000
Македонија
Телефон: 078387992